W Masywie Śnieżnika mieszkańcy założyli już 8 Funduszy Wieczystych. Czas na Ciebie!

Fundusze wieczyste (FW) to unikalna forma wspierania filantropii. Charakteryzuje ją mądre inwestowanie, długofalowe wspieranie działań społecznych oraz nowoczesny sposób zarządzania. W Polsce jest co raz więcej organizacji pozarządowych, które podejmują się ich zakładania. Tego typu Fundusze są dobrym przykładem na to, jak jednocześnie zaangażować osoby prywatne, biznesmenów, przedstawicieli administracji publicznej, działaczy społecznych, a nawet całe rodziny. W Masywie Śnieżnika mamy już osiem takich Funduszy, ale wiele wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych lat powstanie ich więcej. Ale i więcej też będziemy mieli pracy. Bo co i jak zrobić by nakłonić kolejne osoby do podjęcia się tego typu działalności? Jak zmienić ich sposób myślenia? To przecież długi proces, ale co za tym idzie kwestia pokonania ich strachu przed tym co nowe i nieznane. To także wsparcie merytoryczne, pomoc uwierzenia we własne możliwości i pokazanie zupełnie innej perspektywy. To ciągłe rozmowy z ludźmi, systematyczne spotkania, prowadzenie szkoleń oraz dbanie i edukowanie ambasadorów naszej organizacji. Dzięki takim metodom, które i owszem może i są czasochłonne, ale w miarę sprawny sposób możemy dotrzeć do ludzi zainteresowanych stworzeniem własnego Funduszu Wieczystego. Czyli najprościej mówiąc, do ludzi którzy chcą coś zrobić dla siebie i dla innych.

A przecież wystarczy tak nie wiele. Najważniejszy jest POMYSŁ i GRUPA LUDZI mająca ten sam CEL, do którego chce wspólnie dążyć. Poprzez podejmowanie się konkretnych działań, założyciele Funduszu mogą spełniać swoje marzenia, wpływać na jakość życia w swoich społecznościach i razem zmieniać świat na lepsze. Tym samym budują sobie rodzaj „żywych pomników” za życia. A czy może być coś piękniejszego niż świadomość, że zostawiasz coś od siebie dla potomnych?

By lepiej jednak zrozumieć mechanizm działania FW, zobrazuję je na kilku przykładach z naszego regionu. Bardzo ciekawą inicjatywą jest Fundusz Marianny Orańskiej. Powstał on końcem 2012 roku,  a jego nazwa ma za zadanie utrwalenie w świadomości społecznej jak ważną role odegrała w Masywie Śnieżnika w/w  Księżniczka holenderska (filantropka, której niezliczone zasługi przyczyniły się do rozwoju ekonomicznego i gospodarczego Ziemi Kłodzkiej). By założyć taki fundusz, potrzebne były min. trzy osoby, które złożyły odpowiednie pisma do Zarządu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Dokumentacja nie jest skomplikowana, bo składa się na nią wniosek założycielski oraz regulamin, który powinien określać:

  • postanowienia ogólne w tym nazwa funduszu, minimalny okres działania, ilość osób wchodzących w skład Kapituły zarządzającej funduszem wieczystym oraz specjalny zapis dotyczący wydatkowania środków finansowych,
  • cele funduszu wieczystego – zgodne z celami statutowymi FLMŚ,
  • sposób budowania kapitału i wydatkowania środków

Członkowie FW Marianny Orańskiej wspierają osoby 50+. W najbliższych dniach ogłaszają konkurs, który pozwoli seniorom na rozwinięcie swoich pasji i hobby artystycznego. O tym kto dostanie wsparcie będzie decydować Kapituła, w której w skład wchodzi  7 członków takiego FW. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie i fanpagu.

Innym dobrym przykładem jest „FW Wspieramy Strońską Młodzież”.  Poprzez  zagospodarowanie wolnego czasu młodych ludzi, wspiera on ich talenty i rozwija umiejętności. Warto dodać, że członkowie takiego FW, sami stają się propagatorami swojej idei. Namawiając uczniów, ich rodziny, znajomych, nauczycieli do przekazania 1% lub darowizny, walczą o dobro wspólne, a co za tym idzie promują ideę Funduszy wieczystych i naszej organizacji. To zaraźliwy impuls, który być może nakłoni inne placówki oświatowe, domy kultury, biblioteki itp. do podjęcia się podobnych działań.

Do akcji zaangażowały się także lekarze i pielęgniarki zakładając „FW ZDROWIE”  Ponad 60 pracowników Bystrzyckiego Centrum Zdrowia wspólnie zbiera na zakup sprzętu i szkolenia osób, które będą się w przyszłości zajmować jego obsługą. Trudno jest znaleźć dofinansowanie na tego typu inicjatywy. A tu dzięki wspólnej akcji, chęciom niemożliwe nagle staje się możliwym.

Przykładów mamy wiele. Jeśli jesteś zainteresowany, masz jakiś pomysł, ale brakuje Ci motywacji i wiedzy zgłoś się do nas. Krok po kroku pomożemy Ci założyć Twój własny fundusz wieczysty.  To naprawdę jest proste!

A jeżeli szukasz więcej informacji o FW, to znajdziesz je na stronie http://funduszwieczysty.pl prowadzonej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Poniżej lista FW założonych w Masywie Śnieżnika:

1.Marianny Orańskiej – założony przez członków i przyjaciół FLMŚ, którym idee Marianny są bliskie. Głównym założeniem jest pomoc finansowa aktywnym mieszkańcom z terenu gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie, którzy działają z pasją i chcą zmieniać świat na lepsze. FW wspiera finansowo inicjatywy i wydarzeń związane z Marianną Orańską.

2. Zdrowie – założony przez pracowników Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej. Jego celem jest  finansowanie zakupu sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz szkoleń dot. sprzętu medycznego.

3. Rodziny Komornickich – założony przez rodzinę Komornickich – finansowanie stypendiów i nagród dla zdolnych młodych ludzi, którzy nie przekroczyli wieku 24 lat. Pomoc finansowa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej . Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Rodziny Komornickich  poprzez organizację wystaw, wydarzeń kulturalnych o charakterze społecznym.

4. Powiernictwo Róży Kłodzkiej – założony przez członków i przyjaciół Stowarzyszenie Kłodzka Róża w Kamieńczyku.

5. Coolturalne Stronie na Maksa – założony przez pracowników i przyjaciół Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Jego celem jest finansowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

6. Wspieramy Strońską Młodzież – założony przez Nauczycieli, Rodziców uczniów ZSS w Stroniu Śląskim. Jego celem jest finansowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

7. Wiecznie  Młodzi – założone przez członków Związku Emerytów i Rencistów w Bystrzycy Kłodzkiej. Wspiera aktywności osób starszych.

8. Prace Ręczne powstał dzięki rodzinie Baneckich oraz Ich przyjaciół. Dzięki stypendiom Fundusz pomaga młodzieży szkolnej oraz wspiera działalność hobbystyczną i artystyczną młodzieży.

Tagi: ,

Napisz komentarz

*